Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за обявяване на гр. Сливница за "Град на Българската бойна слава"
Сигнатура 854-02-64
Дата на постъпване 14/11/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология