Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за изпълнението на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г.
Сигнатура 802-00-59
Дата на постъпване 28/12/2018
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология