Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г.
Сигнатура 902-00-3
Дата на постъпване 24/01/2019
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 14/03/2019
Обнародван в ДВ брой 23/2019 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г.