Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
Сигнатура 954-02-12
Дата на постъпване 15/03/2019
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 20/03/2019
Обнародван в ДВ брой 25/2019 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика