Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2018 г.
Сигнатура 905-00-2
Дата на постъпване 19/04/2019
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 30/05/2019
Обнародван в ДВ брой 44/2019 г.
Финален текст на решението Решение по Годишения доклад за дейността на Българската академия на науките за 2018 г.