Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2018 г.
Сигнатура 902-03-10
Дата на постъпване 25/04/2019
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 15/05/2019
Обнародван в ДВ брой 40/2019 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2018 г.