Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020
Сигнатура 402-03-2
Дата на постъпване 31/10/2014
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология