Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция за 2018 г.
Сигнатура 904-00-5
Дата на постъпване 16/05/2019
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 17/07/2019
Обнародван в ДВ брой 57/2019 г.
Финален текст на решението Решение по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2018 г.