Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 г.
Сигнатура 911-00-3
Дата на постъпване 31/05/2019
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 26/06/2019
Обнародван в ДВ брой 51/2019 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 г.