Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Предложение за провеждане на разисквания по питане № 954-05-26/26.06.2019 г. от народните представители доц. Георги Йорданов, проф. Георги Михайлов, проф. Анелия Клисарова, д-р Илиян Тимчев, д-р Валентина Найденова, д-р Иван Ибришимов и Георги Гьоков към министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев относно политиката на министерство на здравеопазването по отношение на кадровото обезпечение с медицински специалисти
Сигнатура 954-00-41
Дата на постъпване 05/07/2019
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология