Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2014 г.
Сигнатура 505-00-3
Дата на постъпване 06/04/2015
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 09/03/2016
Обнародван в ДВ брой 20/2016 г.
Финален текст на решението Решение по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2014 г.