Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад относно изслушване на предложените кандидати за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание
Сигнатура 953-13-9
Дата на постъпване 15/07/2019
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 17/07/2019
Обнародван в ДВ брой 58/2019 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на член на Съвета за електронни медии