Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация за признаване и осъждане изтреблението над българите в Османската империя през периода 1396 г. - 1878 г. и 1903 г. - 1922 г.
Сигнатура 554-03-8
Дата на постъпване 30/04/2015
Сесия Трета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология