Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за преразглеждане на политиката на санкции на Европейския съюз по отношение на Руската федерация
Сигнатура 954-02-77
Дата на постъпване 31/07/2019
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология