Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за изпълнение на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
Сигнатура 510-00-49
Дата на постъпване 14/05/2015
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология