Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната Асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
Сигнатура 954-02-81
Дата на постъпване 18/09/2019
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 20/09/2019
Обнародван в ДВ брой 76/2019 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната Асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа