Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на "Български морски квалификационен център" ЕАД - Варна
Сигнатура 902-03-15
Дата на постъпване 10/10/2019
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология