Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение във връзка с разискванията по питане № 954-05-51 от 20 ноември 2019 г. от Корнелия Нинова и група народни представители към министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Петя Аврамова относно политиката на МРРБ за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктурата на ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата, предлагана от потребителите, и финансовите инструменти, предвидени за това
Сигнатура 954-02-139
Дата на постъпване 12/12/2019
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология