Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за попълване на състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Сигнатура 054-02-11
Дата на постъпване 24/01/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 24/01/2020
Обнародван в ДВ брой 8/2020 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа