Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на "Български морски квалификационен център" ЕАД - Варна
Сигнатура 002-03-2
Дата на постъпване 07/02/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 20/02/2020
Обнародван в ДВ брой 17/2020 г.
Финален текст на решението Решение за приватизация на обособена част от имуществото на "Български морски квалификационен център" - ЕАД, Варна