Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Предложение за провеждане на разисквания по питане № 054-05-21/15.05.2020 г. от народните представители доц. д-р Георги Йорданов, проф. д-р Георги Михайлов, д-р Илиян Тимчев, д-р Десислав Тасков, д-р Валентина Найденова, д-р Иван Ибришимов и Анна Славова към министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев относно стратегия за подобряване на условията на труд и за финансова компенсация за българските медици
Сигнатура 054-00-39
Дата на постъпване 05/06/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 18/06/2020
Обнародван в ДВ брой 57/2020 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с разисквания по питането на народните представители Георги Йорданов, Георги Михайлов, Илиян Тимчев, Десислав Тасков, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Анна Славова към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно стратегия за подобряване на условията на труд и за финансова компенсация за българските медици