Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Предложение за провеждане на разисквания по питане № 054-05-27 от народните представители Искрен Веселинов и Александър Сиди до министъра на труда и социалната политика относно фрагментирано законодателство в социалната политика
Сигнатура 054-00-44
Дата на постъпване 19/06/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 26/06/2020
Обнародван в ДВ брой 58/2020 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Искрен Веселинов и Александър Сиди до министъра на труда и социалната политика Деница Сачева относно фрагментирано законодателство в социалната политика