Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г.
Сигнатура 520-00-23
Дата на постъпване 26/05/2015
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 12/01/2017
Обнародван в ДВ брой 7/2017 г.
Финален текст на решението Решение по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г.