Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2014 г., Годишен финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2014 г. и Отчет за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2014 г.
Сигнатура 520-00-26
Дата на постъпване 29/05/2015
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология