Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за недопускане разполагането на военни формирования на НАТО на територията на Република България
Сигнатура 554-02-3
Дата на постъпване 28/01/2015
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология