Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за дейността на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите в 43-тото Народно събрание за периода декември 2014 г. - май 2015 г.
Сигнатура 553-16-12
Дата на постъпване 05/06/2015
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 16/09/2016
Обнародван в ДВ брой 75/2016 г.
Финален текст на решението Решение по доклади за дейността на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите