Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2014 г. в областта на електронните съобщения
Сигнатура 520-00-28
Дата на постъпване 02/07/2015
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 12/02/2016
Обнародван в ДВ брой 15/2016 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2014 г.