Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.
Сигнатура 502-03-14
Дата на постъпване 10/07/2015
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология