Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация за осъждане намесата на чужди посланици във вътрешните работи на Република България
Сигнатура 554-03-12
Дата на постъпване 09/09/2015
Сесия Четвърта сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология