Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за промяна в състава на Постоянната делегация на НС в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
Сигнатура 654-02-15
Дата на постъпване 29/01/2016
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 03/02/2016
Обнародван в ДВ брой 11/2016 г.
Финален текст на решението Решение за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа