Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България
Сигнатура 054-02-37
Дата на постъпване 15/07/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 21/07/2020
Обнародван в ДВ брой 66/2020 г.
Финален текст на решението Решение по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България