Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Сигнатура 002-03-13
Дата на постъпване 02/09/2020
Сесия Десета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 03/09/2020
Обнародван в ДВ брой 79/2020 г.
Финален текст на решението Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България