Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за предсрочно освобождаване на Цвета Вълчева Караянчева от поста председател на Народното събрание
Сигнатура 054-02-81
Дата на постъпване 14/10/2020
Сесия Десета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 15/10/2020
Обнародван в ДВ брой 90/2020 г.
Финален текст на решението Решение за предсрочно освобождаване на Цвета Вълчева Караянчева от поста председател на Народното събрание