Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Предложение за провеждане на разисквания по питане № 054-05-39/24.09.2020 г. от народните представители проф. д-р Георги Михайлов, Георги Гьоков, доц. д-р Георги Йорданов, д-р Десислав Тасков, д-р Илиян Тимчев, д-р Валентина Найденова, д-р Иван Ибришимов и Анна Славова към министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов относно това как се структурират дейностите и политиката на правителството в сферата на здравеопазването по отношение на извънредната епидемичната обстановка, свързана с COVID-19
Сигнатура 054-00-70
Дата на постъпване 16/10/2020
Сесия Десета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 22/10/2020
Обнародван в ДВ брой 92/2020 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Михайлов, Георги Гьоков, Георги Йорданов, Десислав Тасков, Илиян Тимчев, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Анна Славова към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов относно това как се структурират дейностите и политиката на правителството в сферата на здравеопазването по отношение на извънредната епидемичната обстановка, свързана с COVID-19