Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.)
Сигнатура 602-00-7
Дата на постъпване 29/01/2016
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 16/03/2016
Обнародван в ДВ брой 22/2016 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2016 г.)