Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промяна в ръководството на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
Сигнатура 654-02-20
Дата на постъпване 18/02/2016
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 19/02/2016
Обнародван в ДВ брой 16/2016 г.
Финален текст на решението Решение за промяна в ръководството на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения