Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2015 г.
Сигнатура 602-00-37
Дата на постъпване 13/05/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология