Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г.
Сигнатура 602-03-13
Дата на постъпване 27/05/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 01/09/2016
Обнародван в ДВ брой 70/2016 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г.