Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата на Република България и на разследващите органи през 2015 г.
Сигнатура 630-00-3
Дата на постъпване 07/06/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 21/07/2016
Обнародван в ДВ брой 61/2016 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2015 г.