Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция, включително и финансов отчет за месеците януари - декември 2015 г.
Сигнатура 631-00-1
Дата на постъпване 09/06/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 06/10/2016
Обнародван в ДВ брой 81/2016 г.
Финален текст на решението Решение по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет, за периода 1 януари 2015 г. - 31 декември 2015 г.