Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация за неучастие на Република България в нови военни формирования и военни дейности в Югоизточна Европа и района на Черно море
Сигнатура 654-03-6
Дата на постъпване 17/06/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология