Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация на 43-то Народно събрание за отказ от враждебни действия между Република България и Руската федерация
Сигнатура 654-03-7
Дата на постъпване 22/06/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология