Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
Сигнатура 602-03-14
Дата на постъпване 08/07/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 29/07/2016
Обнародван в ДВ брой 61/2016 г.
Финален текст на решението Решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията