Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Декларация, с която Народното събрание изразява дълбокото си удовлетворение от отправената към България покана за членство в НАТО на срещ
Сигнатура 8
Дата на постъпване 21/11/2002
Сесия Пета сесия
Текст на декларацията
    “Като изразява дълбокото си удовлетворение от отправената към България покана за членство в НАТО на срещата на най-високо равнище в Прага в рамките на историческото решение за мащабно разширяване на Алианса, като подчертава, че отправените покани за започване на преговори за присъединяване към НАТО, заедно с предстоящото разширяване на Европейския съюз, окончателно слагат край на разделението на Европа, наследено от Втората световна война, изразява увереност, че 7-те поканени страни ще вземат своето заслужено място като неразделна част от евроатлантическото демократично семейство и от една колективна система за сигурност. Като приема отправената покана като уникална възможност за пълноценно участие на страната в международните усилия за укрепване на мира и утвърждаване на демократичните ценности, особено след трагичните събития от 11 септември 2001 г., които доведоха до радикални промени в основите на международния мир и сигурност, в условията на обща борба в глобален мащаб срещу тероризма, имаме готовността да докажем, че сме надежден съюзник, достоен да носи бъдещите отговорности, произтичащи от членството в Алианса. Като отчита, че след преодоляването на различията с общите усилия на всички парламентарно представени политически сили бе постигнат консенсус по българската кандидатура за членство в НАТО, а интеграцията в Алианса се превърна в основен външнополитически приоритет, Тридесет и деветото Народно събрание на Република България: Първо, приема решението от Срещата в Прага като признание за положените през последните 13 години усилия на целия народ, на всеки българин, насочени към утвърждаване на демократичните ценности и развитието на съвременното българско общество. Второ, потвърждава волята на Република България за изпълнение на ангажиментите, свързани с подготовката за членство в НАТО, в това число продължаване на модернизацията на Въоръжените сили, реформиране на съдебната система, ефективно противодействие на корупцията, осигуряване на икономически просперитет и заявява своята решимост да продължи упорито и целенасочено да работи за гарантиране на успешното завършване на процеса на присъединяване.”
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/11/2002 - приет(приет в зала)