Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Декларация по повод серията терористични актове в Истанбул
Сигнатура 14
Дата на постъпване 21/11/2003
Сесия Осма сесия
Текст на декларацията
    Тридесет и деветото Народно събрание като изразява своята покруса и възмущение от поредните варварски актове на тероризъм срещу религиозни центрове, дипломатически представителства и граждански обекти, извършени през последните няколко дни на територията на град Истанбул, довели до гибелта на множество невинни хора, изказва своите съболезнования на близките на невинните жертви и изразява искрената си съпричастност към трагедията на стотиците пострадали и техните семейства, декларира своята пълна солидарност с народа на Република Турция в този труден за него момент и споделя неговата болка. Заявява, че никаква морална или политическа кауза не може да оправдае международния тероризъм. Народното събрание на Република България остро и категорично осъжда всякакви форми на терористични актове и ги приема като открита агресия срещу демокрацията и съвременната цивилизация; разглежда като належаща необходимост по-нататъшното обединяване на усилията на цялата международна общност в борбата срещу проявите на световния тероризъм; потвърждава своята решимост за продължаване на борбата срещу тероризма във всички негови форми – цел, представляваща един от основните приоритети на провежданата от Република България политика; изразява своята увереност, че обединените усилия на демократичната общност ще защитят моралните и човешките ценности.”
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/11/2003 - приет(приет в зала)