Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Декларация на Народното събрание по случай присъединяването на Република България към Северноатлантическия договор
Сигнатура 16
Дата на постъпване 31/03/2004
Сесия Девета сесия
Текст на декларацията
    “Тридесет и деветото Народно събрание на Република България, като припомня многократно декларираната воля на Република България за присъединяване към Организацията на Северноатлантическия договор – НАТО, като подчертава общонационалното съгласие по стратегическите приоритети за пълноправно членство на Република България в НАТО и Европейския съюз, като изтъква последователните усилия на Република България като член на международната общност за опазване и укрепване на мира, сигурността и стабилността ДЕКЛАРИРА: 1. Приветства с дълбоко удовлетворение присъединяването на Република България към Северноатлантическия алианс като резултат от 14-годишни целенасочени усилия, положени от всички държавни институции и българското общество за утвърждаване на ценностите на демокрацията, върховенството на закона, правата на човека, пазарната икономика и солидарността, което отстояват и развиват страните на Северноатлантическия договор и като историческа стъпка в реализирането на националните интереси. 2. Разглежда членството на Република България в НАТО заедно с предстоящото присъединяване към Европейския съюз като окончателно завръщане на страната в семейството на демократичните държави. 3. Изразява увереност, че присъединяването на Република България към най-успешния отбранителен съюз в съвременния свят ще бъде важна гаранция за сигурността, стабилността и благосъстоянието на страната и ще й гарантира подобаващо място в европейската и световната политика. 4. Утвърждава непоколебимостта на провежданата от Република България след 11 септември 2001 г. политика на безкомпромисна борба с тероризма. 5. Потвърждава готовността и способността на Република България да бъде надежден и достоен съюзник, да споделя отговорностите, задълженията и правата, произтичащи от пълноправното членство в НАТО, да работи за укрепване на единството и сплотеността на съюзниците от Европа и Северна Америка, както и за тясно и ефективно взаимодействие на Алианса с основни международни организации като Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Европейския съюз. 6. Подчертава решимостта на Република България да продължи да осъществява последователно и ефективно свързаните с участието в НАТО реформи с цел да се засили приносът на страната ни като член на Съюза. 7. Приветства присъединяването на Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Словения към Северноатлантическия договор. 8. Утвърждава, че Република България ще продължи да подкрепя политиката на отворени врати на НАТО и подкрепя желанието на Албания, Република Македония и Хърватия за бъдещо членство в НАТО. 9. Утвърждава волята на Република България като член на НАТО да допринася за по-нататъшно разширяване на зоната на сигурност и стабилност в Югоизточна Европа, Черноморската зона и Кавказ, в Европа и прилежащите региони и за изграждането на един по-сигурен, демократичен и процъфтяващ свят.”
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 31/03/2004 - приет(приет в зала)