Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията ДЕКЛАРАЦИЯ на Четиридесетото Народно събрание по случай Деня на Европа - 9 май
Сигнатура 14
Дата на постъпване 09/05/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на декларацията
    Отбелязвайки Деня на Европа за първи път след присъединяването на България към Европейския съюз, Четиридесетото Народно събрание на Република България ДЕКЛАРИРА: 1. България и нейният парламент, като част от единното европейско семейство, честват 9 май с чувство на удовлетворение от изминатия път в процеса на присъединяване към Европейския съюз. 2. Идеята за Европа, въплъщаваща надеждата за мир и разбирателство, която се осъществява чрез обединението в рамките на Европейския съюз, е жизнена и действена. Тя получи нова сила след преодоляването на разделението на Европа и разширяването на Съюза. 3. Своята решимост да продължи да работи за изграждането на Европа като общност на мир и свобода, демокрация и върховенство на закона, на взаимно уважение и споделена отговорност, благоденствие и сигурност, на толерантност и съпричастност, справедливост и солидарност. 4. Изразява готовност да даде своя принос за по-нататъшното изграждане на общия европейски дом. 5. Призовава политическите сили да насочат предизборната кампания към проблемите на България в обединена Европа, а гражданите - да участват активно в първите избори за български представители в Европейския парламент. Декларацията е приета от 40-то Народно събрание на 9 май 2007 г. и е подпечатана с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 09/05/2007 - приет(приет в зала)