Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за дейността на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите в 43-тото Народно събрание за периода м. юни - м. декември 2015 г.
Сигнатура 653-16-1
Дата на постъпване 22/01/2016
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология