Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване и установяване на факти и обстоятелства, свързани с наличие на картел на пазара за горива
Сигнатура 654-02-82
Дата на постъпване 19/10/2016
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология