Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства около предоставянето и придобиването на концесия за добив на въглища от Бобовдолския въглищен басейн, участък Бабино за периода от 2005 г. до края на месец септември 2016 г.
Сигнатура 654-02-84
Дата на постъпване 19/10/2016
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 20/10/2016
Обнародван в ДВ брой 84/2016 г.
Финален текст на решението Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства около предоставянето, придобиването и изпълнението на права за концесия за добив на въглища от Бобовдолския въглищен басейн, участък "Бабино", за периода от 2005 г. до края на месец септември 2016 г.